Информационният портал covid.bg е създаден от д-р Иван-Асен Шишманов, лекар в Клиниката по Кардиология на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, и информацията в него е съгласувана с Проф. Мария Миланова, Началник на Клиниката по Кардиология  и специалистите от болницата, както и с настоящите препоръки на Световната Здравна Организация за превенция и борба с COVID-19. 

В сайта можете да намерите информация относно това как правилно да се предпазите от заразяване и информация относно най-често задаваните въпроси за COVID-19. 

В случай, че не се чувствате добре, можете да използвате въпросника в сайта, за да получите насоки как да постъпите. Той съдържа въпроси относно сегашните ви симптоми, както и историята ви за контакт с болни. Моля, опитайте се да отговорите на въпросите максимално точно. След като го завършите, ще получите насоки за това как да постъпите, на базата на вашите отговори, например:

  • Да се свържете с личния си лекар
  • Да останете на домашно лечение 
  • Да потърсите специализирана помощ и т.н. 

Имайте предвид, че въпросникът не е еквивалент на медицинска помощ. Ако чувствате, че здравословното ви състояние е силно влошено, моля незабавно потърсете лекарска помощ. 

В случай, че вие или пациентът, за когото бихте искали да попълните въпросника, изпитвате:

  • Тежък задух – недостиг на въздух в покой, посиняване на кожата и/или устните или невъзможност да изречете няколко думи
  • Болка в гърдите – тежест в гръдната област или чувство, че нещо тежко притиска гърдите ви
  • Невъзможност да събудите човека от сън
  • Тежка травма или кървене, което не може да бъде спряно

Моля, незабавно се обадете на телефон 112.