Този сайт не предоставя диагностични услуги. Целта му е да бъдат улеснени организационните процедури.

Употребата на въпросника в сайта не е еквивалент на медицинска помощ. Ако чувствате, че здравословното ви състояние е силно влошено, моля незабавно потърсете лекарска помощ.