Как да се предпазим от заразяване с COVID-19?

За да се забави и ограничи разпространението на вируса е нужно да спазваме някои мерки.

 • Избягвайте директен контакт с други хора. Спазвайте дистанция от поне 1.5 метра.
 • Мийте си ръцете редовно с вода и сапун – поне 20 секунди.
 • Избягвайте докосването на лицето с ръце – носенето на ръкавици се обезсмисля, щом докоснете лицето си с тях – вирусът може да се задържи върху повърхността на ръкавиците и да го прехвърлите върху лицето си, когато го докоснете. Избягвайте ръкостисканията.
 • В случай, че кашляте, покривайте носа и устата си със сгъвката на лакътя си, а не с длан, а още по-добре – носете маска.
 • Останете си вкъщи.

Маски – кога и как да ги използваме?

 • Препоръчително е да носите маска винаги, когато сте на обществено място.
 • Задължително носете маска ако кихате и/или кашляте, дори и когато сте вкъщи. Така предпазвате тези около вас.
 • Маските са ефективни само в комбинация с редовно и щателно измиване на ръцете с вода и сапун или с дезинфектант.
 • Преди да поставите маската на лицето си, щателно измийте ръцете си.
 • Покрийте устата и носа с маската.
 • Избягвайте да пипате маската, докато тя е на лицето ви.
 • Сменете маската веднага щом се навлажни и не използвайте маските, предназначени за еднократна употреба многократно.
 • За да свалите маската – хванете маската отзад – за ластиците или връзките, не пипайте маската отпред. Изхвърлете я в затворен кош за отпадъци (или ако е за многократна употреба – в кош за пране) и измийте ръцете си.